لیست سرورها

سبد خرید

مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
سرور مجازی پلن 1 - هارد دیسک: 80 گیگابایت
حافظه رم: 2گیگابایت
ترافیک: 100 گیگابایت
پردازنده: 1 هسته
اینترانت /اینترنت

سرور مجازی پلن 2 - هارد دیسک: 80 گیگابایت
حافظه رم: 3گیگابایت
ترافیک: 100 گیگابایت
پردازنده: 1 هسته
اینترانت /اینترنت

سرور مجازی پلن 3 - هارد دیسک: 80 گیگابایت
حافظه رم: 4گیگابایت
ترافیک: 150 گیگابایت
پردازنده: 1 هسته
اینترانت /اینترنت

سرور مجازی پلن 4 - هارد دیسک: 150 گیگابایت
حافظه رم: 6گیگابایت
ترافیک: 200 گیگابایت
پردازنده: 2 هسته
اینترانت /اینترنت

سرور مجازی پلن 5 - هارد دیسک: 200 گیگابایت
حافظه رم: 8گیگابایت
ترافیک: 200 گیگابایت
پردازنده: 2 هسته
اینترانت /اینترنت

سرور مجازی پلن 6 - هارد دیسک: 200 گیگابایت
هارد دیسکSSD : 30گیگابایت
حافظه رم: 10گیگابایت
ترافیک: 300 گیگابایت
پردازنده: 2 هسته
اینترانت /اینترنت


سرور مجازی پلن 7 - هارد دیسک: 300 گیگابایت
هارد دیسکSSD : 50گیگابایت
حافظه رم: 16گیگابایت
ترافیک: 500 گیگابایت
پردازنده: 4 هسته
اینترانت /اینترنت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (82.99.244.60) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution


زبان:

menu

menu